Kom eens langs!

“De Haarbroekse Vijvertuin”

Familie Stegeman
Harfsensesteeg 40
7217 MH Harfsen

Telefoon
0573 401623

Email
info@haarbroek.com


Klootschieten

Er spelen altijd twee teams tegen elkaar. Een team bestaat uit 4 - 6 personen. Elk team krijgt één kloot mee om te spelen. Ieder team wijst een voorman aan. De teamleden schieten om beurten. De bedoeling van het spel is door hard en zuiver te schieten de kloot zover mogelijk over het parcours te rollen en het parcours in zo weinig mogelijk schoten af te leggen. Vanaf de plaats waar de kloot blijft liggen schiet het volgende teamlid. Het is de werper toegestaan een aanloop te nemen, maar de kloot moet geschoten zijn op de plaats waar de kloot was blijven liggen. 

Als de kloot in de berm of de sloot is gerold, wordt de plaats van schieten bepaald haaks op de lengterichting van het parcours. Wanneer een kloot tijdens het schieten een tegenstander of spullen hiervan raakt mag er opnieuw geschoten worden. Wanneer teams aan het einde van het parcours met hetzelfde aantal schoten eindigen tellen de meters die de kloot over de finishlijn is gerold. Twee teams spelen altijd gelijk op. Zij blijven bij elkaar omdat steeds het team, waarvan de kloot achter ligt, als eerste weer moet schieten. Hierdoor ontstaat vanzelf een wedstrijd. De voormannen van beide teams noteren het aantal worpen, zowel van het eigen team als van de tegenstander. Om ongelukken te voorkomen moeten alle spelers steeds goed opletten. Degene die gaat schieten waarschuwt de anderen met een roep, bijv.: Pas op! Daar komt -ie! 

Vanzelfsprekend moet er op straat rekening gehouden worden met het verkeer. Bij het schieten moet men rekening houden met kuilen, bulten en afloop van het wegdek. Het kan gebeuren dat een kloot niet de richting volgt die u graag zag en in de sloot belandt. Om een kloot uit de sloot te halen wordt één zgn. klootharkje meegegeven per twee teams.